Consultancy & Audits

C&A

Kennis van de risico’s die u loopt en onderbouwd inzicht in de gevolgen daarvan voor uw bedrijf. Dat mag u verwachten van het advies van onze specialisten.

We beginnen altijd met een uitgebreide analyse van uw situatie. Welke ontwikkelingen spelen er binnen uw organisatie? Wat zijn uw ambities en waar liggen de risico’s? Dit doen we o.a. door middel van een risico- en operationele analyse.

Maak bijvoorbeeld gebruik van:

 • Security Management Advisering
  Een heldere beeldvorming door analyses, waarbij nut en noodzaak van maatregelen duidelijk worden en effectieve beveiliging op een efficiënte manier wordt gerealiseerd.
 • Beveiligingsadvisering
  Advies, planning en coördinatie van de realisatie van een passend beveiligingsplan. Waar nodig worden medewerkers getraind of opgeleid.
 • Crisismanagement
  Samen bouwen aan een solide managementorganisatie, trainen van het crisismanagementteam en indien nodig ondersteuning tijdens een crisis.
 • Evaluatie en Auditing
  Onderhoud, evaluatie en bijsturing van uw beveiligingsplannen. Zo heeft u voortdurend een helder beeld van nut, noodzaak, kwaliteit, kosten en baten van uw beveiliging.

Voor sommige onderdelen werken wij samen met Nemesis protection. Nemesis maakt deel uit van Risk Management cooperation en is verbonden aan ons hoofdkantoor in Paramaribo. Nemesis Protective Services is wereldwijd actief op het gebied van Global Risk Management, Safety & Security. Zij richt zich op het adviseren over en inrichten van een ongestoorde bedrijfsvoering en een veilige samenleving.